V Международен конкурс за цигулари "Васко Абаджиев" - 2019

V Международен конкурс за цигулари "Васко Абаджиев" - 2019

V Международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев“ – 2019

П О К А Н А

Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София

организира

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ

„ВАСКО АБАДЖИЕВ”

Под патронажа на Министерство на културата на Република България

 

Конкурсът ще се проведе от 28 ноември до 1 декември 2019 г. в гр. София.

За участие в конкурса могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, които към датата на откриването на конкурса са не по-възрастни от 30 години, т.е. родени до 31.12.1989 г.

Конкурсът ще се проведе в три тура. Класирането на финалистите става след края на третия тур. Връчването на наградите се извършва на заключителен гала-концерт .

Журито, което се състои от изтъкнати педагози и цигулари с международна известност, присъжда следните награди:

  1. Първа награда: 1 500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
  2. Втора награда: 1 000 (хиляда) евро,  диплом-грамота, лауреатско звание
  3. Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
  4. Награда за млад талант: 300 (триста) евро.

 

На всички участници ще бъде издадена Диплома за участие.

 

Подробна информация относно регламента и условията за участие в Пети международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” можете да намерите в страницата на конкурса:
https://violin-competition.com/

https://www.facebook.com/unescoldv

 

Телефон за контакти: +359888452162, г-жа Константина Алтимирска.

 

 

INVITATION

Club UNESCO “Leonardo da Vinci’’ Sofia

INVITES YOU

to take part in the

FIFTH INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION

“VASCO ABADJIEV”

 

 

The competition will take place in Sofia, Bulgaria from 28th November till 1st December 2019 in Sofia, Bulgaria.

We accept inscriptions from violin players from all nationalities born before 31 Dec 1989.

The competition will be held in three rounds. The ranking of the finalists going after the third round.

The awards are made on a final gala concert.

 

The jury, which consists of eminent violinists and teachers of international fame, will award the following prizes:

  1. First Prize: 1500 (one thousand five hundred) euro, diploma, laureateship
  2. Second Prize: 1000 (one thousand) euro, diploma, laureateship
  3. Third Prize: 500 (five hundred) euro, diploma, laureateship
  4. Young Talent Prize: 300 (three hundred) euro

 

All participants will be awarded diplomas of participation.

 

For detailed information on the regulations, applications or the contest in general follow the link:
https://violin-competition.com/en

https://www.facebook.com/unescoldv

 

Contacts: +359888452162, Mrs. Konstantina Altimirska

e-mail: club@unesco-ldv.com

 

 

Club Unesco

Клуб ЮНЕСКО “Леонардо да Винчи” съществува от месец август 2003 г. Носи името на Леонардо да Винчи като символ на универсалността на интересите, заниманията и творческите постижения на тази изключителна личност. Основната цел и предмет на дейност на Клуба е да организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата.

Close