Д-р Ирена Тодорова бе единодушно избрана за директор на Регионалния Център

Д-р Ирена Тодорова бе единодушно избрана за директор на Регионалния Център

Д-р Ирена Тодорова бе единодушно избрана за директор на Регионалния Център

Ирена Тодорова беше одобрена за изпълнителен директор на редовната сесия на Общото събрание на Регионалния център-София, който е един от седемте в света центрове на UNESCO от този тип, и  покрива цели 16 държави в Югоизточна Европа.

За първи път в своята история Регионалният център има свой избран от всички негови органи изпълнителен директор. От създаването си през 2011 г. организацията е била управлявана от временно изпълняващи длъжността. На проведения в началото на годината конкурс Тодорова бе единодушно одобрена от Министерство на културата, Министерство на външните работи, Българска академия на науките, представители на неправителствени организации, както и на такива от Общото събрание. Кандидатурата на Ирена Тодорова е съгласувана с генералния секретар на ЮНЕСКО Одри Азуле.

Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионален център-София, UNESCO:

“Благодарение на усилията на няколко правителства България продължава да е домакин на Регионалния център и да има възможността чрез него да се грижи за опазването на нематериалното културно наследство в 16 страни от региона, които макар и близки по своята история са и различни в техните политики и културни наслагвания. Основните цели, които си поставям за своя 3 годишен мандат: да работим за видимо увеличаване на участието на отделни общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа и да поощряваме регионалното и международно сътрудничество за опазване на това наследство.”

По думите на Тодорова съществуването и управлението на Регионален център–София, UNESCO е работещ механизъм да се позиционираме в естествената роля на лидер в региона като съдействаме на страните при разпознаването и съхраняването на културно наследство, намиращо се на тяхна територия.

Още през юни Регионален център–София, UNESCO ще учреди Университетска мрежа, която ще обедини представители на университети от всички 16 страни, които имат в програмите си програми, свързани с нематериалното културно наследство.

В рамките на годината стартира издаването на списание „Културни мостове“, чийто пръв брой ще излезе през месец септември.

Повече за пълната програма на Центъра и събитията, които организира, можете да откриете на http://www.unesco-centerbg.org/bg/

 

Д–р Ирена Тодорова е бакалавър по Политически науки (на френски език) и магистър по Дипломация и международни отношения на Нов български университет. През 2012 г. защитава докторска дисертация пред департамент „Политически науки“ на Нов български университет, посветена на политическата култура на новите поколения. От 2012 г. е главен асистент в същия департамент. Съветник е в политическия кабинет на министрите на образованието и науката (2014–2016) и на външните работи (2016–2017) на Република България.

Главен редактор е на теоретичното списание за политика и култура Conservative quarterly .

През 2016 г. печели стипендия на Държавния департамент на САЩ за специализация по американска политическа мисъл (Study of the U.S. Institutes on U.S. Political Thought).

 

Информация за Регионалния Център

Регионалния център–София, UNESCO е създаден през 2011 г. като един от седемте центъра в света от този тип.

Съучредители на Регионалния Център са Министерството на културата на Република България, Министерство на външните работи на Република България и Българската академия на науките.

Обхват: Албания, Армения, Бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Кипър, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора и Украйна.

Мисия на Регионалния център:

  • Насърчаване на активното сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно ниво;
  • Иницииране и осъществяване на инициативи за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа, посредством обучения, споделяне на добри практики и др.

 

Източник на новината

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

23 май 2018

Club Unesco

Клуб ЮНЕСКО “Леонардо да Винчи” съществува от месец август 2003 г. Носи името на Леонардо да Винчи като символ на универсалността на интересите, заниманията и творческите постижения на тази изключителна личност. Основната цел и предмет на дейност на Клуба е да организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата.

Related Articles

Close