Events

24Nov Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО

Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО

Проект на „Клуб ЮНЕСКО Леонардо Да Винчи София“

Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО „Нематериалното културно наследство на Балканите - правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“

          Конференцията се организира от Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София в сътрудничество с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Дипломатическия институт към МВнР.

Събитието е под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и на Европейската федерация на клубовете, центровете и асоциациите ЮНЕСКО (EFUCA).

С конференцията се отбелязват 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО и 60-годишнината от присъединяването на България към ЮНЕСКО. Събитието е включено в Плана за дейност на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

          Международната конференция на тема „Нематериалното културно наследство на Балканите - правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“ ще се проведе на 24 и 25 ноември 2016 г. в зала за брифинги „Антарктида“ на Министерството на външните работи на Република България.

          Описание на концепцията:

През 2003 година Генералната конференция на ЮНЕСКО прие Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство, с която се фокусира вниманието върху опазването на уникалните „живи корени“ на човечеството в областта на устни традиции и форми на изразяване /в т.ч. езикът, в качеството му на носител на нематериалното културно наследство/; художествено-изпълнителско изкуство; социални обичаи, обреди и празненства; знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената и знания и умения, свързани с традиционните занаяти.

България винаги е имала своето първостепенно значение, както по богатството и многообразието на тези  „живи корени“, така и в усилията за приемане на тази конвенция и на редица други международни иструменти за събирането, опазването и популяризирането на това световно културно богатство.

Неслучайно през 2008 г. точно в България е създаден и първият регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Направеното до момента показва категоричността на българската държава в позицията й на стожер в отстояването на вековни културни ценности. За успеха на тази дейност обаче е необходимо обединяване на усилията и позитивната енергия на всички правителствени и неправителствени структури, работещи в името и за опазване на целите на ЮНЕСКО.

Пример за такава синергия са държави като Франция, Италия, Румъния, Гърция и други, където неправителствените организации, работещи под егидата на ЮНЕСКО са обединени в Национални федерации и участват активно и изключително градивно в изготвянето и прилагането на държавните, регионалните и локални политики в областта на културата, науката и образованието.

Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София повече от 12 години работи за популяризирането на заложените от ЮНЕСКО принципи и цели в областта на българската култура, наука и образование.

 

          Цели на Международната конференция:        

  • Събиране на актуални данни за същността, формите на нематериалното културно наследство в България и на Балканите в контекста на световното нематериално наследство;
  • Обмяна на добри практики относно опазването на нематериалното културно наследство и комуникацията с държавни и местни органи, институции и неправителствени организации на Балканите и в Европа;
  • Дискусия върху възможностите за оптимизиране на механизмите за идентификация, документиране, изследване, съхраняване, развитие, експлоатация, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и неформалното образование и обмяна на опит;
  • Акцентиране върху необходимостта от обединяване на усилията и координиране на дейността на правителствените и неправителствените организации, работещи в областта на нематериалното културно наследство;
  • Приемане на препоръки за развиване на координацията в дейностите на правителствените и неправителствени организации за повишаване ефикасността на дейностите по опазване на нематериалното културно наследство;

 

П Р О Г Р А М А

на

Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО

„Нематериалното културно наследство на Балканите -правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“

Организатор: Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София

Под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и Европейската федерация на клубовете, центровете и асоциациите ЮНЕСКО

С подкрепата на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Дипломатическия институт към МВнР

Място: Министерство на външните работи на Р България, зала „Антарктида“, София, ул. Александър Жендов, 2

 

Първи ден: четвъртък, 24 ноември 2016 г.

13.30-14.00  Регистрация на участниците

14.00-14.20 ОткриванеИзпълнение на фолклорен състав „Бистришки баби“

14.20-14.50  Откриване и приветствия от официални гости и институции
- Жанет Борлакова – Председател на Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София
- доц. д-р Венцислав Велев – Министерство на културата
- Йоана Спасова-Дикова – БАН
- гл. ас. д-р Ива Станоева – експерт към Института за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН
- Мария Донска – Генерален секретар на НК на РБългария за ЮНЕСКО
- Илияна Русева – Експерт към Регионален Център за опазване на НКН в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
- Таня Михайлова – Директор на Дипломатическия институт
- Доц. д-р Мариела Нанкова – Университет по библиотекознание и информационни технологии, главен секретар на БНК на ИКОМОС
- Йоанис Марионитис – Световна федерация на клубовете, центровете и асоциациите ЮНЕСКО
- Даниела Попеску – Председател на Европейската федерация на клубовете, центровете и асоциациите ЮНЕСКО

15.00-16.00 Първи панел: „Нематериалното културно наследство: нормативна уредба, опит и постижения на национално, регионално и европейско ниво – начини на работа и координация на съпричастните с тези теми институции и неправителствени организации на Балканите и в Европа“

Модератори Жанет Борлакова и д-р Райна Дамяни

15.00-15.15
Тема: „Конвенция за опазване на нематералното културно наследство – концепция, понятия и български опит“
Лектор: Лилия Чаушева – НК на РБ за Юнеско

15.15-15.30
Тема:  ”Ролята на Регионалния център в София за опазване на нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа - опит и перспективи”
Лектор: Мирена Станева – Регионален център за опазване на НКН в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

15.30–15.45
Тема: „Непреходните ценности на нематериалното културно наследство като „живи корени“ в системата на информационната среда и медиите в годините на преход, 1989 – 2016“
Лектор: Д-р  Райна Дамяни – Дарик радио, културолог, журналист, автор и водещ на авторско културно предаване

15.45-16.00
Тема: „Опазване на нематериалното културно наследство от гледна точка на устойчивия дизайн и мястото на децата в този процес“
Лектор: Гл. ас. д-р Иванка Добрева-ДрагостиноваНов български университет

16.00- 16.15 Кафе пауза

16.15-17.30 Втори панел: „Ролята на федерализма, федераците,  клубовете и центровете за ЮНЕСКО в сътрудничеството между правителствени и неправителствени организации в опазването на НКН – европейския опит”

МодераториМария Ганчева и Людмила Малчева

16.15-16.30
Тема: „Партньорствата на ЮНЕСКО: глобален стратегически приоритет“
Лектор: Даниела Попеску – Председател на Европейската федерация на клубовете, центровете и асоциациите ЮНЕСКО

16.30-16.45
Тема: „Ролята на федерациите ЮНЕСКО в опазването на НКН“
ЛекторЕнрико Теца – Италианска федерация на клубовете, центровете и асоциациите ЮНЕСКО

16.45-17.00
Тема:Моралът, обичаите и традициите, като ефективно средство за укрепване на междукултурния диалог и сътрудничество“
Лектор: Йоанис Марионитис Президент на Клуб за ЮНЕСКО Пиреус и островите и член на Изпълнителния борд на Световната Федерация на Клубовете, центровете и асоцииациите ЮНЕСКО

17.00-17.15
Тема: „ННЕК-ЮНЕСКО и Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство“
Лектор: Едуард Гешев – Почетен председател на ННЕК-ЮНЕСКО

17.15-17.30
Тема: „Годишният симпозиум на Румънската федерация на клубовете, центровете и сдруженията ЮНЕСКО "Изкуство и цивилизация в румънски монашески пространства”
ЛекторМихаела Варга – Генерален секретар на Румънската федерация на асоциациите, клубовете и центровете ЮНЕСКО

 

Втори ден: пeтък, 25 ноември 2016 г.

9.30-11.00 Първи панел: Българският опит в опазването на НКН в областта на устни традиции и форми на изразяване (в т.ч. езикът, в качеството му на носител на нематериалното културно наследство); художествено-изпълнителско изкуство; социални обичаи, обреди и празненства; знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената и знания и умения, свързани с традиционните занаяти

Модератор: д-р Райна  Дамяни

9.30-9.45
Тема:
„Нравствено-естетическа роля на кирилицата, нейните научни и художествени измерения“
Лектор:  Христо Христов УниБИТ, катедра ИСТИК

9.45-10.00
Тема:
„Съвременната българска поезия – модерният орфизъм: стилистика и метатекстовост“
Лектор: Анжела Димчева – Съюз на българските писатели,  член на СБП, СБЖ, Българската секция на П.Е.Н., литературен критик, докторант

 10.00-10.15
Тема: „Трако-елинското музикално културно наследство – опит в утвърждаване мисията на ЮНЕСКО“
Лектор: Стефан Илиев – експерт в областта на културата, педагог

10.15-10.30
Тема: „Представяне на инициативата на А.Р.И.З.-7  „Пазител на традициите“
Лектор: Пеньо Иванов – Председател на А.Р.И.З.-7

10.30-10.45
Тема:
„Читалището – пазител на традициите и подкрепата на правителственния и неправителствен сектор за запазване на нематериалното културно наследство“
Лектор: Мария Иванова – НЧ „Петър  Парчевич -1927”, библиотекар- секретар- ръководител проекти

10.45-11.00Тема: „Обреди и празненства – зимният обичай „Сурва“ в Пернишко“
Лектор: Милчо Георгиев – НЧ „Миньор 2005“ - Перник

11.00-11.15
Тема:Ролята на гражданското общество в опазване на културното наследство. Опитът на сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“
Лектор: арх. Иван Колев – Сдружение „Мещра – Традиционни знания и занаяти“

11.15–11.40 Кафе пауза

11.40-12.50 Втори панел: Балканският опит в опазването на НКН в областта на устни традиции и форми на изразяване (в т.ч. езикът, в качеството му на носител на нематериалното културно наследство); художествено-изпълнителско изкуство; социални обичаи, обреди и празненства; знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената и знания и умения, свързани с традиционните занаяти

Модератор: Мирена Станева

11.40-11.50
Тема:
”Хърватското нематериално културно наследство в Представителния Списък на Нематериалното културно наследство на човечеството”
Лектор: Ивана Кечур – Министерство на културата на Република Хърватска

11.50- 12.00
Тема:
„Албания – запазване на нематериалното културното наследство между две епохи, социализъм и прехода“
Лектор: Олимби Велай Университета на Тирана, Албания

12.00-12.10
Тема:
„Опазване на нематериалното културно наследство в Грузия“
Лектор: Марина Тактакишвили Национална агенция за опазване на културното наследство на Грузия

12.10-12.20
Тема: „Хорезу керамиката, вписана в списъците на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО“
Лектор: Михаела Варга – Румънска федерация на клубовете ЮНЕСКО

12.20-12.30
Тема: „Ролята на балканските народи и на балканския опит в представянето, проучването и популяризирането на нематериалното културно наследство с дейностите на клубовете ЮНЕСКО.“
Лектор: Милица Дромнякович – Председател на Сръбската федерация на клубовете ЮНЕСКО

12.30-12.40
Тема: „Нематериалното културно наследство - участие и постижения на европейско, национално и регионално ниво – подходи на практики и координация между институциите и неправителствените организации на Балканите и Европа“
Лектор: Люпчо Смилев Национална комисия за ЮНЕСКО, Министерство на културата на Република Македония

12.40-12.50
Тема:

Лектор: Ненад Каталинич Министерство на културата на Република  Македония  

12.50–14.30  Обяд

14.00–14.40 Среща на българските клубове ЮНЕСКО

14.40-16.00  Трети панел: Дискусия за оптимизиране на механизмите за идентификация, документиране, изследване, съхраняване, развитие, експлоатация, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и неформалното образование, а така също и възраждане на различните аспекти на това наследство
Модератор – Райна Дамяни

16.00-16.15 Кафе пауза

16.15-16.45

Приемане на декларация с препоръки за развиване координацията в дейностите на правителствените и неправителствени организации за повишаване ефективността на дейностите по събиране, съхранение и популяризиране на нематериалното културно наследство

16.45 Закриване на Конференцията - заключителни думи на Председателя на Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София

16.45-17.00 Представяне на българското нематериалното наследствоСурва

 

Езици на Международната конференция: Български, английски, френски

 

    ConferenceUNESCO2016-Program

     ConferenceUNESCO2016-BG_registracia

    Press release

 

 

Покани

          

Details

Start
Nov 24, 2016 13:30
End
Nov 25, 2016 18:00
Event Category

Organizer

Venue

Address
София 1113, улица "Александър Жендов" № 2
All Events

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Close