About us

Красотата ще бъде занапред само обещание за щастие...
Красотата ще бъде формата, която обезпечава най-много доброта,
вярността на дадена клетва, почтеност в изпълнение на задълженията, тънкост в разбиране на отношенията

Кои сме ние?

Клуб ЮНЕСКО “Леонардо да Винчи” съществува от месец август 2003 г.

Носи името на Леонардо да Винчи като символ на универсалността на интересите, заниманията и творческите постижения на тази изключителна личност.

Основната цел и предмет на дейност на Клуба е да организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата.

Лекции по въпроси на изкуството, литературни четения, музикални вечери, художествени изложби, срещи с хора на изкуството с международна известност и престиж, празници на изкуствата – това са част от вече проведените от Клуб ЮНЕСКО инициативи.

Над тази палитра от активности обаче стои един акцент – вярата, че културните ценности са действените идеи на общественото мнение, вярата в необходимостта от ангажиране по отношение на проблемите, съществуващи в нашето общество и съвремие.

 

Нашата мисия

Ние сме убедени, че постигането на мира е постижимо единствено чрез изграждането на малки живи общности, които като мрежа да покриват света и да бъдат част от една световна общност, опираща се на едни и същи принципи, идеали, ценности, на едно общо културно наследство.

Води ни вярата в необходимостта от ангажиране и активност по отношение на проблемите в нашето общество, нашето съвремие.

Наши приоритети са:

  • Създаването на жива общност, която намира основанието за съществуването си в универсалността на ценностите и критериите, зад които застава и в собствената си жизненост и пълноценност;
  • Разпространение на нашите принципи и идеали с цел въздействие върху обществото: и тук важни маркери са социалната полза и културните факти.
  • Комуникацията

 

Социалната полза

Насочваме част от дейността си към хора, които имат нужда от помощ или към проблеми, с чието решаване се въздейства конкретно върху условията на живот на групи хора, чиято надежда за пълноценен живот е уязвена в самите й основи.

Възпитанието: разбираме го като най-доброто оръжие в борбата с бедността и в духовен план.

Носещият радост живот заедно: това са многото приятели вътре в самия Клуб и извън него. От тази гледна точка са особено важни формиращият и информативният аспект.

 

Close