Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО

Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО

Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО

Проект на „Клуб Юнеско Леонардо Да Винчи София“: 

Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО

 „Нематериалното културно наследство на Балканите - правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“

          Конференцията се организира от Клуб Юнеско Леонардо да Винчи София в сътрудничество с Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, Дипломатически институт към МВнР и Национална Комисия Юнеско към МВнР. Събитието се организира във връзка с отбелязване на 70-та годишнина от създаването на ЮНЕСКО и 60-тата годишнина от присъединяването на България към ЮНЕСКО и е включено в нациналната програма на НК ЮНЕСКО в Република България.

          Международната конференция на тема „Нематериалното културно наследство на Балканите - правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“ ще се проведе на 24 и 25 ноември 2016г. в конферентната зала на Министерство на Външните работи на Република България.

          Обединени в Национални федерации и участват активно и изключително градивно в изготвянето и прилагането на държавните, регионалните и локални политики в областта на културата, науката и образованието.

          Клуб Юнеско Леонардо да Винчи София повече от 12 години работи за популяризирането на заложените от ЮНЕСКО принципи и цели в областта на българската култура, наука и образование.

Целите на Международната конференцията са ориентирани в няколко посоки:

          Събиране на актуални данни за същността, формите на нематериалното културно наследство в България и на Балканите в контекста на европейското нематериалното наследство;

  • Обмяна на добри практика относно събирането и съхранението на нематериалното културно наследство и комуникацията с държавни и местни органи, институции и неправителствени организации на Балканите и в Европа;
  • Дискусии върху възможностите за оптимизиране на механизмите за идентификация, документиране, изследване, съхраняване, развитие, експлоатация, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и неформалното образование и обмяна на опит и др.

 

          Участниците в Конференцията ще бъдат:

          Покана за участие се отправя към възможно най-широк кръг от органи, институции, правителствени и неправителствени  организации, специалисти и медии, ангажирани  в областта на нематериалното културно наследство. В Международен аспект поканени са    представители на ЮНЕСКО, на  Световната и Европейската федерация на клубовете, центровете и асоциациите Юнеско (EFUCA), представители на клубове и организации ЮНЕСКО, установени в Балканските държави, членове на Регионалния център за нематериално културно наследство като Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Гърция, Кипър, Румъния, Словения Турция, Сърбия, Хърватия, Черна гора, както и от други европейски и балкански държави с опит и добри практики в областта на нематериалното културно наследство. 

 

ПРОГРАМА, УЧАСТНИЦИ и ТЕМИ (работен проект):

          Проекто-програма на конференцията:
Първи ден, 24 ноември 2016г. (четвъртък) - откриване на форума и доклади на участниците, разделени в 2 дискусионни панела
Втори ден, 25 ноември 2016г. (петък) – сутрешна сесия по работни групи и следобен сесия с заключителни изказвания – представяне на резултатите от работните групи и приемане на общи решения и декларация

Първи ден: 24 ноември 2016г.

13.30-14,00 ч.
- Регистрация на участниците;

14.00-14.30 ч.
- Откриване и приветствия от официални гости и от институции;

14.30 -17.30 часа    /кафе пауза 16-16.15/

Първи панел „Нематериалното културно наследтво - опит и постижения на национално, регионално и европейско ниво  - начини на работа и координация на съпричасните с този проблем институции и неправителствени организации на Балканите и в Европа

Тема: „ Ролята на България и българският опит в събиране, проучване, запазване и разпространяване на НКН ”
Лектор:
          - Представител на регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

 

Тема:Ролята на Балканските държави и балканския опит в събиране, проучване, запазване и разпространяване на НКН ”
Лектори: представители на федерации, клубове и организации ЮНЕСКО, установени в Балканските държави

Тема: „ Ролята на федерализма и сътрудничеството между правителствени и неправителствени организации в опазването на НКН – европейския опит
Лектор:
          - Изказване на Даниела Попеску -Председател на Европейската федерация на клубовете, асоциациите и центровете Юнеско
          - Проф. Паола Мария Азарио – Председател на Италианската федерация на клубовете, асоциациите и центровете Юнеско и зам.председател на Европейската федерация на клубовете, асоциациите и центровете Юнеско
          - Изказвания на представители на други европейски клубовете, асоциации и центровете Юнеско

Втори ден 25 ноември 2016г.

9,30 – 12,30 Първи панел „ Работни групи“ – /кафе пауза 11-11,20/

Работна група: устни традиции и форми на изразяване / в т.ч. езика в качеството му на носител на нематериалното културно наследство/;

Работна група: художествено-изпълнителско изкуство;

Работна група: социални обичаи, обреди и празненства;

Работна група: знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената и знания и умения, свързани с традиционните занаяти

12,30 – 14,00  Обяд

14,00 – 17,00  Втори панел /кафе пауза 15,30-15,45/
          - Представяне резултатите от работните групи
          - Дискусия и за оптимизиране на механизмите за идентификация, документиране, изследване, съхраняване, развитие, експлоатация, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и неформалното образование, а така също и възраждане на различните аспекти на това
          - Приемане на препоръки за развиване координацията в дейностите на правителствените и неправителствени организации за повишаване ефикасността на дейностите по събиране, съхранение и популяризиране на нематериалното културно наследство;

 Закриване на Конференцията -- заключителни думи на Председателя на Клуб Юнеско Леонардо да Винчи София

17,00 представяне на българското нематериалното наследство – бистришки баби, нестинарство, чипровски килими, празник „сурова“

 

Езици на Международната конференция: Български, английски, френски

 

    ConferenceUNESCO2016-Program

     ConferenceUNESCO2016-Registration_form

     ConferenceUNESCO2016-BG_registracia

 

 

КЪМ СЪБИТИЕТО В КАЛЕНДАРА

Club Unesco

Клуб ЮНЕСКО “Леонардо да Винчи” съществува от месец август 2003 г. Носи името на Леонардо да Винчи като символ на универсалността на интересите, заниманията и творческите постижения на тази изключителна личност. Основната цел и предмет на дейност на Клуба е да организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата.

Related Articles

Close