IV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ „ВАСКО АБАДЖИЕВ”-2017

IV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ „ВАСКО АБАДЖИЕВ”-2017

IV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ „ВАСКО АБАДЖИЕВ”-2017

Club Unesco

Клуб ЮНЕСКО “Леонардо да Винчи” съществува от месец август 2003 г. Носи името на Леонардо да Винчи като символ на универсалността на интересите, заниманията и творческите постижения на тази изключителна личност. Основната цел и предмет на дейност на Клуба е да организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата.

Close