„Млади български таланти поздравяват света – 60 години България в ЮНЕСКО“

„Млади български таланти поздравяват света – 60 години България в ЮНЕСКО“

„Млади български таланти поздравяват света – 60 години България в ЮНЕСКО“

Проектът „Млади български таланти поздравяват света – 60 години България в ЮНЕСКО“ се организира и ще бъде проведен от Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи“ София. За неговата реализация организацията разчита и на съдействието и подкрепата на Столична община, Министерството на културата, Националната комисия за ЮНЕСКО към МВнР, Държавен културен институт към МВнР, други културни институции, медийни партньори от БНТ, БНР, частните медии и други. Проектът на организацията е част от нейните предвидени за 2016 г. културни инициативи в областта на изкуството и е неразривно свързан с целите, задачите и дейността ù да осъществява национални и международни проекти в областта на образованието, науката и културата, съобразно ратифицираната от Република България Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културното наследство и развитие на художествено-изпълнителското изкуство.

От самото си създаване през 2003 г. Клубът, ръководейки се от убеждението, че културните ценности са действените идеи на общественото мнение и от вярата в необходимостта от ангажираност относно проблемите на нашето общество и съвремие, провежда досега дейността си под почетните патронажи на Председателя на народното събрания, Министерство на културата, Столична община, Посолството на Република България в Италия, Италиански културен институт в София и други държавни и общински институции.

Клуб ЮНЕСКО „Леонадро Да Винчи” има дългогодишен опит в организацията на високо професионално ниво на конференции, симпозиуми, семинари, специализации и работни съвещания; на концерти, литературни четения, художествени изложби, конкурси, издаване на книги и други творчески изяви за популяризиране на достиженията в образованието, науката и културата, на личности, паметници, дати, годишнини от българската и световната история.

Проектът под формата на провеждане на Тържествен юбилеен концерт през 2016 година, с участието на млади български таланти – лауреати на български и международни музикални форуми - ще адресира своите послания, във връзка с отбелязване на важна държавна дата - 60та годишнина от членството на България в ЮНЕСКО. Инициативата е предвидена да бъде проведена под Почетния патронаж на Национална комисия за ЮНЕСКО към Министерството на външните работи и Вицепрезидента на Република България Н.Пр. г-жа Маргарита Попова, със съдействието и партньорството на Столична община, НМА „Проф. П. Владигеров“ и медии.

Концертът ще се състои на 17 май, вторник, 2016 г. в зала 6 на НДК от 19 ч. Както и в миналите инициатива на Клуба  ще бъдат поканени за присъствие и отдаване на почетно уважение на честването представители на държавната и местна власт, на чуждите посолства и културни институти у нас, на изтъкнати личности и специалисти в областта на културата, изкуството, общественици. В артистичната програма на юбилейния концерт са застъпени изпълнения на млади инструменталисти и певица с образци от музикалното изкуство.

Мотивацията за реализацията на проекта се опира на стремежа в условията на силно глобализиращ се свят да бъдат преоткрити културната и национална идентичност и самочувствие като катализатор на положителни обществени промени в обществото със средствата на едно от най-въздействащото изкуство – музиката. „Млади български таланти поздравяват света – 60 години България в ЮНЕСКО ще даде приноса си за утвърждаване на културните ценности, чрез акцентиране на културния принос на страната, като дългогодишен член на ЮНЕСКО.

Тържественият юбилеен концерт е с принос за издигане и изграждане на позитивния имидж на България, с авторитетно артистично присъствие и програма и с участието на симфоничен оркестър. Той е с принос към практиката на подобни културни отбелязвания, с равностойно вписване в календара на провежданите в Европа и света подобни форми и издига авторитета на българската култура и изкуство.

Проектът създава възможности за развитието на още по-успешна кариера на талантливи български артисти. Високото професионално ниво за участие е стимул за развитието на младите таланти, разкрива творческия им потенциал. Тържественият юбилеен концерт включва участието на вече утвърдени солисти - мецосопраното Йоана Кадийска, цигуларката Кристина Хинова, пианистът Емил Бояджиев, виолончелиста Атанас Кръстев и др. Утвърждава се възможността за по-тясната връзка и изграждане на по-трайно взаимодействие между творците и публиката. Проектът способства за достъпа до култура на аудиторията от различни обществени групи - специалисти, ценители и любители, ученици и студенти и др. и приобщава аудиторията към непреходните стойности на културното наследство. Той ще обогати културния живот и ще допринесе за опазване и съхраняване на културните традиции в областта на изпълнителското изкуство и ще има принос за културната интеграция на различни столични райони, институции, организации и естетизиране на културното пространство. Чрез изявата на младите таланти ще се насърчат развитието на творчески заложби, знания, умения и компетентност в областта на музикалното изкуство. Превръщането на Концерта в събитие и неговото отразяване и популяризация е с принос за социализацията на една специфична форма на художествена изява.

С реализацията си проекта ще отбележи значимостта на годишнината от членството на България в ЮНЕСКО и ще се превърне в събитие за културния живот в страната.

Club Unesco

Клуб ЮНЕСКО “Леонардо да Винчи” съществува от месец август 2003 г. Носи името на Леонардо да Винчи като символ на универсалността на интересите, заниманията и творческите постижения на тази изключителна личност. Основната цел и предмет на дейност на Клуба е да организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата.

Related Articles

Close