konferencia_unesco-2016
banner_zlatna_arka2016
head_2016_06_05 Triuggio

Награди за поезия в Триуджо, Италия 2016

За нас

"Красотата ще бъде занапред само обещание за щастие...

Красотата ще бъде формата, която обезпечава най-много доброта, вярността на дадена клетва, почтеност в изпълнение на задълженията, тънкост в разбиране на отношенията..."

Close